Головна

Фізіотерапія

Завідувач відділення: лікар-фізіотерапевт вищої кваліфікаційної категорії, Заслужений лікар України  Штайден Євген Богданович.

Відділення фізіотерапії на правах структурного підрозділу Обласної клінічної лікарні забезпечує надання доступної висококваліфікованої фізіотерапевтичної допомоги населенню Івано-Франківської області під час стаціонарного лікування з використанням природних і преформованих фізичних факторів, лікувального масажу, фізичної реабілітації  та  рефлексотерапії .

Фізіотерапевтичне відділення відкрите в установленому порядку в 1987 році, в спеціально обладнаних для цієї мети кабінетах  і на сьогоднішній день повністю відповідає вимогам Галузевого стандарту ГСТ 42-21-16-86 “ССБП. Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки.”

Діяльність відділення фізіотерапії здійснюється згідно з “Положенням про відділення фізіотерапії”  на підставі чинного законодавства, наказів МОЗ України №260 від 30.12.1993 р. “Про організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України», №318 від 29.12.1994 р. “Про удосконалення рефлексотерапевтичної служби в Україні”, № 614 від 27.10.2008 року «Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні».

Належний рівень організації фізіотерапевтичної допомоги населенню Прикарпаття підтверджений під час проведення акредитації Обласної клінічної лікарні в 1998, 2002, 2005, 2008, 2012, 2015  роках.

Згідно з Положенням про фізіотерапевтичне відділення та Статутом Обласної клінічної лікарні  відділення забезпечує :

 • проведення лікувальних, профілактичних, реабілітаційних заходів з широким використанням фізичних факторів, лікувального масажу, лікувальної фізкультури та  рефлексотерапії;
 • контроль за виконанням призначених фізіотерапевтичних процедур і своєчасну корекцію лікування;
 • запровадження нових, прогресивних і економічно вигідних медичних технологій, сучасних методів фізіотерапії, фізіопрофілактики, відновного лікування;
 • проведення заходів з підготовки і підвищення кваліфікації лікарів-фізіотерапевтів та середнього медичного персоналу відділення фізіотерапії та фізіотерапевтичних відділень і кабінетів інших закладів охорони здоровיִя;
 • пропаганду здорового способу життя, фізичних та нетрадиційних методів  оздоровлення серед медичних працівників та населення області.

Фізіотерапевтичне відділення обласної клінічної лікарні за своєю структурою, матеріально-технічною базою, кадровим ресурсом, обсягом використовуваних фізіотерапевтичних методів і методик та основними показниками діяльності  відповідає акредитаційним вимогам до структурного підрозділу закладу охорони здоров'я вищої категорії.

 У відділенні  фізіотерапії використовуються  сучасні  та високоефективні методи лікування:

 • електролікувальні: гальванізація, медикаментозний електрофорез, електродіагностика,електростимуляція,діадинамотерапія, ультратонтерапія, дарсонвалізація, ампліпульстерапія, інтерференцтерапія, флюктуоризація, франклінізація;
 • електросон  і центральна електроанальгезія;
 • індуктотермія,  ультрависокочастотна терапія, терапія мікрохвилями сантиметрового та дециметрового діапазонів;
 • мікрохвильова   КВЧ-терапія ;
 • низькочастотна  магнітотерапія;
 • ультразвукова терапія  та  ультрафонофорез;
 • баротерапія  (з лікувальною метою пацієнтам з судинною патологією проводиться баромасаж верхніх і нижніх кінцівок у барокамерах Кравченка);
 • світлолікування (з лікувальною метою пацієнтам  проводиться опромінювання джерелами видимого, поляризованого, інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання);
 • лазерна терапія;
 • теплолікування (парафінолікування і озокеритолікування);
 • грязелікування ( з лікувальною метою використовується лікувальне болото Черченського та Куяльницького родовищ);
 • водолікування (ванни мінеральні, йодо-бромні, хвойні, бішофітні);
 • підводні процедури ( кишкові зрошення, підводний душ –масаж);
 • аерозольтерапія;
 • спелеотерапія (галотерапія);
 • лікувальний  масаж;
 • лікувальна фізична культура ( лікувальна гімнастика, дихальні гімнастики, кінезотерапія, механотерапія);
 • рефлексотерапія.

У відділенні фізіотерапії активно впроваджуються в практику сучасні медичні технології,  високоефективні методи та методики фізіотерапії та кінезотерапії.

На базі фізіотерапевтичного відділення обласної клінічної лікарні проходять навчання студенти Івано-Франківського національного медичного університету та студенти Івано-Франківського базового медичного коледжу.