Головна

Гематологія

Зав. відділенням - Глушко Наталія Любомирівна

Гематологічне відділення було створено в 1960 році на 10 ліжок на базі терапевтичного відділення. Перша завідувач Бондаренко Марія Микитівна (1960-1964), яка поставила роботу відділення на належний рівень, розгорнула діагностику і лікування гематологічних хворих області.

З часу заснування відділення були завідувачами: Юркевич Стефанія Теодо рівна (1964-1966), Грушко Никифор Якович (1966-1970), Полук Анна Антонівна (1970-1973), Кобрин Мигет Михайлівна (1975-1985), Черепюк Неля Миколаївна (1985-1994). З 1994 р.відділення очолює Михайлова Галина Іванівна, лікар-гематолог вищої категоріі.

Гематологічне відділення розгорнуто на 50 ліжок з палатою інтенсивної терапії на 2 місця.Воно є базою Державного фармакологічного центру Украіни по апробаціі препаратів.

На базі відділення працює кафедра шпитальної терапіі Національного Медичного університету, яку очолює академік, доктор медичних наук, професор Н.М.Середюк. Відділення надає спеціалізовану гематологічну допомогу жителям регіону по захворюванням крові, як гострі та хронічні лейкеміі, мієло-і лімфопроліферативні захворювання.

Лікарі відділення володіють сучасними методами діагностики та лікування,приймають участь в міжнародних проектах, в проведенні науково-практичних і тематичних конференцій, в провадженні нових сучасних схем терапіі гемобластозів сумісно з кафедрою шпитальної терапіі Національного медичного університету. На базі відділення проходять підготовку лікарі-інтерни, практичні лікарі кафедри післядипломної освіти Національного медичного університету.

Робочі місця у відділенні підключені до лікарняної комп'ютерної мережі, інтернету. В перспективі планується розгортання палати інтенсивної терапіі до 6 місць, введення в дію сепаратора крові, що значно покращить лікування хворих з лейкеміями.