Головна

Нефрологія

Зав. відділенням - Лесів Мар’яна Михайлівна

Нефролоічне відділення розгорнуто на 50ліжок, з них - 35 ліжок нефрологічних, 15 -імунологічних.

Відділення створено 27 грудня 1986 року. Перша завідувач Гриньків Марія Олексіївна (1986-2003рр.). З 2003року відділенням завідує Мазур Оксана Василівна, лікар вищої кваліфікаційної категорії, головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ ОДА. Запроваджено нові методики обстеження і лікування нефрологічних хворих: пункційна біопсія нирок, пульс терапія глюкокортикоїдами та цитостатиками у лікуванні нефротичного синдрому, лікування анемії препаратами еритропоетину, а також нову класифікацію хвороб нирок. Триває створення реєстру хворих з хронічною хворобою нирок (ХХН).

В лікуванні імунологічних хворих запроваджено використання імунозамісної терапії довенним імуноглобуліном ("Біовен"), також використання специфічних імуноглобулінів до збудників TORH, застосування сучасних схем імунотерапії, імунореабілітації.

Відділення надає допомогу при таких захворюваннях:

 • Гострий гломерулонефрит.
 • Хронічний гломерулонефрит.
 • Нефротичний синдром невиясненої етіології.
 • Хронічна ниркова недостатність.
 • Гостра ниркова недостатність в поліуричній стадії.
 • Амілоїдоз нирок.
 • Гострий пієлонефрита.
 • Хронічний пієлонефрит з важким перебігом
 • Артеріальна гіпертензія не з'ясованого генезу.
 • Первинні імунодефіцити
 • Набуті імунодефіцити (ВІЛ неасоційовані)
 • Імунодефіцитні стани, різного генезу.

На базі відділення працює кафедра факультетської терапії, яку очолює Академік Нейко Є.М.