Головна

Поліклініка

Обласна консультативна поліклініка є структурним підрозділом обласної клінічної лікарні.

В ОКП надається консультативна допомога по 27 спеціальностям. Від 26.03.2018 року до Ліцензійного реєстру з медичної практики від 26.06.2012 серії АГ №600544 внесено доповнення переліку спеціальностей, за якими обласна клінічна лікарня може проводити практику за спеціальністю: загальна практика – сімейна медицина.

Очолює роботу обласної консультативної поліклініки з 05.03.2015 року заступник головного лікаря по поліклінічній роботі Долчук Наталія Богданівна.

В консультативній поліклініці функціонують:

 • ендокринний диспансер
 • центр клінічної імунології,
 • центр нефрології і діалізу
 • спеціалізований ендоскопічний кабінет,
 • спеціалізований сурдологічний кабінет та кабінет фоніатра,
 • спеціалізований кабінет діабетичної стопи,
 • УЗД кабінет з проведенням пункційної біопсії.

Консультативний прийом проводиться як штатними лікарями КП так і клінічними ординаторами стаціонарних відділень, експертами ДОЗ ОДА, а також працівників ВНЗ «ІФНМУ», професорів, доцентів, асистентів .

Щорічно в ОКП звертаються біля 105 тисяч хворих .

Основними завданнями консультативної поліклініки  є:

 • Забезпечення мешканців області висококваліфікованою спеціалізованою консультативно-діагностичною допомогою по вузьким профілям;
 • Проведення необхідних лабораторних, інструментальних і апаратних досліджень з використанням сучасних методів обстеження хворих;
 • Визначення рекомендацій по дальшому лікуванню, диспансерному спостереженню, реабілітації хворих в умовах амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних установах області;
 • Проведення профілактичних оглядів певних категорій працюючих в шкідливих умовах праці;(обласна радіологічна комісія)
 • Проведення відбору хворих для госпіталізації у профільні відділення ОКЛ та інші ЛПУ по приналежності
 • Реєстрація планових хворих.

В консультативній поліклініці створено координаційний кабінет по роботі із страховими компаніями. Між обласною клінічною лікарнею і страховими компаніями вже біля 15 років існують договірні відносини в частині медичного обслуговування клієнтів страхових компаній.

На даний час існує співпраця із страховими компаніями: Інго-Україна, Провідна, Галицька, Перша.

В консультативній поліклініці працюютьмедичні лікарські комісії: по проведенню медичних оглядів працівників, які працюють в сфері іонізуючого випромінення, для виїзджаючих за кордон, для претендентів і водіїв автотранспортних засобів, в дозвільну систему УВС.