Головна

Рентгенологія

Рентгенологія

Зав. відділенням - Калач Ілля Михайлович

Рентгенодіагностичне відділення ОКЛ надає високо спеціалізовану допомогу по рентгенологічному обстеженню пацієнтів як стаціонарних відділень лікарні, так і обласної консультативної поліклініки. В умовах наявності переважно старого рентгенологічного обладнання в лікувальних закладах області, якє у 86% вже відпрацювало свій ресурс, протягом останнього часу відмічається зростання рентгенобстежень в ОКЛ. Кількість проведених в рентгенвідділенні досліджень відповідають зо об'ємами сумарній роботі біля 5-ти районів області

Крім того, в рентген відділенні проводяться цілодобові обстеження всіх ургентних хворих лікарні, які потребують встановлення точного діагнозу і проведення невідкладних лікувальних заходів.

В лікарні також успішно працюють два кабінети комп'ютерної томографії, які забезпечують високоточну діагностику захворювань головного мозку і хребта, органів дихання та шлунково-кишкового тракту. Методика комп'ютерної томографії дозволяє своєчасно встановити наявність таких захворювань, які вимагають невідкладних оперативних втручань за рахунок чого рятують життя людям.

Протягом року в рентенвідділенні проводяться обстеження біля 40 тис. пацієнтів, в т.ч. 9 тис. - методом комп'ютерних томографій.

Перелік досліджень, які проводяться в рентгендіагностичному відділенні ОКЛ:

1. Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК) :

 • рентгеноскопія ОГК;
 • рентгенографія ОГК (оглядова і прицільна);
 • рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу;
 • ларингографія;
 • рентгенографія серця, діафрагми;
 • томографія гортані;
 • томографія середостіння;
 • томографія легень;
 • кімографія;
 • рентгено. і флюорографія серця з контрастованим стравоходом.

2. Рентгенологічні дослідження органів травлення :

 • фарингографія контрастна;
 • рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова);
 • рентгенографія черевної порожнини (оглядова);
 • рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою;
 • рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу;
 • холангіографія інтраопераційна;
 • холангіохолецистографія внутрішньовенна;
 • холецистографія пероральна;
 • первинне подвійне контрастування шлунку;
 • дуоденографія зондова і беззондова;
 • іригоскопія;
 • подвійне контрастування кишечника;
 • диплографія, триплографія;
 • гастропневмографія;
 • дослідження шлунка з фармакологічними пробами;
 • ретроградна холангіопанкреатографія.

3. Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:

 • рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта:
 • рентгенографія черепа у двох проекціях;
 • рентгенографія біляносових пазух;
 • рентгенографія скронево-щелепного суглобу;
 • рентгенографія нижньої щелепи;
 • рентгенографія кісток носа;
 • рентгенографія зубів;
 • рентгенографія скроневої кістки;
 • рентгенографія ключиці;
 • рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання;
 • рентгенографія грудини з компресією під час дихання;
 • рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом ;
 • функціональне дослідження хребта;
 • рентгенографія кісток тазу;
 • рентгенографія м'яких тканин;
 • установка фіксаторів при переломах хребта;
 • томографія кісток;
 • симультанна томографія вискової кістки;
 • симультанна томографія скроневонижньощелепного суглобу;
 • первинно збільшені рентгенограми;
 • фістулографія кісток;
 • пневмоартрографія;
 • електрорентгенографія;
 • КТ і Rtg-денситометрія.

4. Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології:

 • урографія внутрішньовенна;
 • ретроградна пієлографія;
 • ретроградна цистографія;
 • урографія інфузійна;
 • урографія антеградна;
 • уретерографія;
 • гістеросальпінгографія;
 • пельвіометрія;
 • осадова цистографія;
 • везікулографія.

5. Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов'язані з пункцією, катетеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенологічні методи дослідження та лікування) :

 • бронхографія;
 • пневмомедіастінографія;
 • аортографія;
 • каваграфія;
 • флебографія периферична;
 • ангіографія церебральна;
 • ангіоартеріографія периферична;
 • лімфографія;
 • бужування стритур уретри;
 • балонна дилятація стриктук уретри;
 • фістулографія;
 • хімічний пункційний симпатиколізис;
 • пункційне дренування гідронефрозу;
 • лікувальна і діагностична пункція кист нирок;
 • імплантація штучного водія ритму;
 • імплантація кава-фільтра.

6. Рентгенівська комп'ютерна томографія:

 • без внутрішньовенного контрастування;
 • з внутрішньовенним контрастуванням;
 • дренування абсцесів (мозку, легень, нирок, печінки);
 • прицільна біопсія патологічно змінених ділянок (мозок, кістки, м'які тканини, заочеревинний простір, таз);
 • комп'ютерна томомієлографія;
 • комп'ютерна пневмоенцефалографія;
 • комп'ютерна цистернографія;
 • комп'ютерна кистографія;
 • динамічна КТ.

7. Деякі інструментальні та складні рентгенологічні дослідження:

 • мієлографія;
 • епідулографія;
 • контрастна гайморографія;
 • рентгенографія орбіт з протезами Балтіна;
 • дакріоцистографія;
 • рентгенографія каналу зорового нерва по Розе;
 • рентгенографія ока по Фогту;
 • прицільна рентгенографія пірамідки скроневої кістки по Шуллеру;
 • прицільна рентгенографія пірамідки скроневої кістки по Майєру;
 • прицільна рентгенографія пірамідки скроневої кістки по Стенверсу.