Головна

ЦМХ

ЦМХ

Зав. відділенням - Копчак Олександр Михайлович

Відділення інвазивних методів діагностики та лікування і електрофізіологічної корекції порушень ритму серця з рентгенопераційною розгорнуто на 20 ліжок.

Працює на базі Івано-Франківської ОКЛ з 2003р.

Відділення очолює Копчак Олександр Михайлович, лікар-хірург вищої категорії.

У відділенні працює 10 лікарів-ординаторів, 15 медичних сестер, 10 молодших медичних сестер.

Відділення надає спеціалізовану допомогу жителям регіону з хірургічними та кардіологічними захворюваннями, такими як:

 • Хронічний та гострий калькульозний холецистит;
 • Холедохолітіаз, холангіт;
 • Механічні жовтяниці різного ґенезу;
 • Гострий та хронічний панкреатит різного генезу;
 • Пластика всіх видів гриж традиційними та лапароскопічними методами;
 • Передсердно-шлуночкові порушення провідності високих градацій (АВ-блокади) та гемодинамічнонестабільні брадиаритмії;
 • Стенозуючі порушення вінцевого кровоплину;
 • Запущені та неоперабельні процеси нирок, органів малого тазу;
 • Гінекологічні захворювання (кисти яйників, позаматкова вагітність та інші);
 • Інші види хірургічних захворювань оганів черевної порожнини;

Пріоритетними напрямками роботи відділення є діагностика та лікування захворювань гепатобіліарної системи та проведення лапароскопічних методів їх лікування.

Прогресивними напрямками роботи відділення є діагностика та лікування захворювань серцевосудинної системи та проведення малоінвазивних методів їх лікування, а саме: 

 • Імплантація штучних водіїв ритму серця при порушеннях ритму серця (брадикардії, брадиаритмії);
 • Імплантація ресинхронізаційних водіїв ритму при порушеннях внутрішньошлуночкової провідності у пацієнтів зі зниженою систолічною функцією серця;
 • Діагностичні коронаровентрикулографії для визначення ступеню стенозу вінцевих артерій та вирішення подальшої тактики лікування;
 • Стентування коронарних артерій.

У відділенні також проводяться рентгенендоваскулярні втручання для діагностики та лікування патології органів черевної порожнини та тазу.

На базі відділення працює кафедра хірургії, факультету післядипломної освіти лікарів Івано-Франківського Національного медичного університету, яку очолює професор О.Л. Ткачук. На даній кафедрі навчаються лікарі-інтерни, проводяться курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли лікарів-хірургів області.